شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

ارسال سفارش پرینت

نمونه کارهای ماشین کاری شده

قیمت پرینت

اشتراک برنزی

برای طراحان تعداد سفارش محدود زیر 10 گرم در ماه
تومان900000
تومان 80000
 • کارتک تا یک گرم یک کار حساب می شود
 • کار تک بالای یک گرم گرمی حساب می شود
 • کار سرویس و نیم ست و خرده ریز . زیر یک گرم و تعداد توافقی حساب میشود
 • کارهای خرده ریز با ساپرت حساب میشوند
 • امنیت فایل مشتری در بالاترین سطح

اشتراک نقره ای

برای طراحان و کارگاه داران از 10 گرم به بالا در ماه
تومان 65000
 • کارتک تا یک گرم یک کار حساب می شود
 • کار تک بالای یک گرم گرمی حساب می شود
 • کار سرویس و نیم ست و خرده ریز . زیر یک گرم و تعداد توافقی حساب میشود
 • کارهای خرده ریز با ساپرت حساب میشوند
 • امنیت فایل مشتری در بالاترین سطح
محبوب

اشتراک طلایی

برای طراحان و کارگاه داران تعداد سفارش از 50 گرم به بالا در ماه
تومان 55000
 • کارتک تا یک گرم یک کار حساب می شود
 • کار تک بالای یک گرم گرمی حساب می شود
 • کار سرویس و نیم ست و خرده ریز . زیر یک گرم و تعداد توافقی حساب میشود
 • کارهای خرده ریز با ساپرت حساب میشوند
 • امنیت فایل مشتری در بالاترین سطح
محبوب

اشتراک الماسی

برای طراحان و کارگاه داران تعداد سفارش از 100 گرم به بالا در ماه
تومان 47000
 • کارتک تا یک گرم یک کار حساب می شود
 • کار تک بالای یک گرم گرمی حساب می شود
 • کار سرویس و نیم ست و خرده ریز . زیر یک گرم و تعداد توافقی حساب میشود
 • کارهای خرده ریز با ساپرت حساب میشوند
 • امنیت فایل مشتری در بالاترین سطح
محبوب