شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

آموزش مکاترونیک کاربردی
حمید بذرافشان
حمید بذرافشان مدیریت دهکده طراحان
مکاترونیک تجمیع هم افزای مکانیک و الکترونیک با کامپیوتر یا کنترل در جهت بهبود تولید و فرایندها است. از این تعریف دو نتیجه به دست می آید: نخست آنکه سیستم های مکاترونیکی به ضرورت تلفیق مکانیک و الکترونیک است؛ ولی کامپیوتر و کنترل از اجزای ضروری آن محسوب نمی شوند. دوم مهندس [...]
0 دانلود
1
رایگان